Ex-Table Danmark

FORMÅL

Formålet er at fremme medlemmernes personlige udvikling gennem et engageret medlemsskab, der giver et godt kammeratskab og netværk på tværs af faggrupper og geografiske forhold.

Gennem sit medlemskab møder man mange mennesker, organisationer og virksomheder, som man ellers ville have svært ved at komme i kontakt med som privatperson.

Både herhjemme og internationalt er der mange tilbud om møder og rejser, der hver for sig gør medlemsskabet og den personlige udvikling til en del af livet.

Mange tablere ser med glæde tilbage på tablertiden, når de er faldet for aldersgrænsen på 40 år.

Det er således naturligt at efterfølge medlemskabet i Round Table i en af de mange Ex-Tabel klubber, hvor Tablere efter at have forladt RT, fortsætter Tablerlivet.

Landsforeningens formål er jævnfør foreningens vedtægter §3 :

1) At videreføre idealerne fra Round Table.
2) At fastholde og udvide medlemmernes kontaktmuligheder og venskaber, såvel nationalt som internationalt.
3) At fremme medlemmernes udvikling gennem engagement og fri debat.
Foreningens formål efterleves ved afholdelse af møder med diskussioner, foredrag og andre aktiviteter.

Loading...