Den nye landsledelse valgt på Landsrådet den 4. maj 2019
Ex-Table Danmark

Velkommen til Ex-Table Danmarks hjemmeside

Ex-Table er en forening for mænd der har været medlem af Round Table og som på ordinær vis har forladt foreningen efter sit 40-tyvende år.
Under mottoet : Unite – Maintain – Promote, har foreningen til formål at fremme medlemmernes udvikling gennem engagement og fri debat og at udvide medlemmernes kontaktmuligheder uden for deres omgangskreds og profession samt at virke for forståelse og venskab, såvel nationalt som internationalt, uanset race, tro eller politisk overbevisning.

Organisation

Ex-Table Danmark består af ca. 1.000 medlemmer fordelt på 91 klubber i 8 regionale distrikter.

Den lokale ledelse og mødeplanlægning varetages af klubbestyrelserne mens landsledelsen varetages af en valgt hovedbestyrelse bestående af Landsformand, Vicelandsformand, International kontaktperson samt Distriktsformændene fra hvert ad de regionale distrikter.

Distrikterne er :

  ♦  D1 : Nordjylland
  ♦  D2 : Vestjylland
  ♦  D3 : Østjylland
  ♦  D4 : Syd- og Sønderjylland
  ♦  D5 : Trekantsområdet og Fyn
  ♦  D6 : Nordsjælland
  ♦  D7 : Sydsjælland og øerne
  ♦  D8 : København, Bornholm og Grønland