Klubmøder

Som i Round Table afholder vi i Ex-Table en række klubmøder. Der er ikke de store formelle krav til indholdet i møderne i klubberne, men som hovedregel kan man sige at der gerne skal være næring til såvel krop som sjæl. Frem for alt handler det om at pleje venskaberne, den personlige udvikling og styrke netværket.

De enkelte klubber planlægger selv hvornår og hvor møderne skal afholdes, og som nævnt er indholdet meget op til klubberne selv at planlægge.

Der vil dog som i RT være en del traditionelle møder som f.eks. generalforsamling, julemøde, naboklub dyst, distriktsmøde osv.

På programmet er der som regel spisning, debat, virksomhedsbesøg, foredrag eller lignende.

Hvis du vil se om der findes en Ex-Table klub i din by, så kan du se oversigten over nuværende danske klubber her.

Heldigvis går udviklingen stærk, og måske er der allerede en klub på vej i din by, eller er det dig der skal starte den? Vi er klar til at hjælpe dig på vej, du skal blot kontakte os. Se kontaktoplysningerne her