Formål

Som i Round Table har vi også i EX-Table Danmarks et klart defineret formål. Hos Ex-Table Danmark lyder vores formål således:

§ 3. Formål.

Landsforeningens formål er:

1.       At videreføre idealerne fra Round Table.

2.       At fastholde og udvide medlemmernes kontaktmuligheder og venskaber, såvel nationalt som internationalt.

3.       At fremme medlemmernes udvikling gennem engagement og fri debat.

Foreningens formål efterleves ved afholdelse af møder med diskussioner, foredrag og andre aktiviteter.

Som du kan se er det ikke langt fra det formål som Round Table arbejder ud fra. Vores organisation er en naturlig forlængelse af det tabler liv du husker fra RT, og det er derfor også naturligt at vores formål ligger tæt op af det vi kender fra RT.