Om Ex-table

Velkommen til Ex-Table Danmarks website.

Ideen med denne er, at have et sted, hvor alle kan finde oplysninger om vores forenings møder og medlemmer og ikke mindst nyttige oplysninger om Love, vedtægter, klubber, hovedbestyrelse og referater fra Landsråd og HB-møder.

For besøgende, som ikke på forhånd kender til Ex-Table Danmark kan det oplyses, at Landsforeningen udelukkende består af Ex-Tablere i Danmark.
En Ex-Tabler er, som navnet antyder, en tidligere Tabler som pga. alder har forladt en Round Table klub – Round Table er en forening for unge mænd under 40 år. (se evt. www.roundtable.dk)

Ex-Table Danmark har et kæmpe netværk på nationalt og internationalt plan via vores medlemskab af hovedorganisationen – 41 International.

41 International gør det muligt for de enkelte Ex-Tablere, at fastholde og udbygge de venskaber der blev skabt som Round Tabler. Se evt. mere på www.41international.net

Ex Table Danmark er gennem de seneste år vækstet og gennemsnitsalderen er på nuværende tidspunkt 51 år. En gennemsnitsalder der er faldende, men stadigvæk med en stor rutine af etablerede og erfarne Ex-Tablere.

Fokus i år vil igen være, at der skal besøges Round Table og Ex-Table klubber i hele Danmark, så vi fortsat kan udvide og fortælle om, hvorfor det er vigtigt at fortsætte som Ex-Tabler efter endt Round Table liv.

Derfor er mottoet i år ”Stay united” – et motto der underbygger og beskriver, at de kontakter og det netværk, som er skabt i Round Table tiden, stadig kan fortsættes, nu bare med yderligere knap 1000 tidligere tablere, der kende kodeks for hvad tabling er. Noget som er svært at beskrive, men som man har med sig i hjertet. 

Det er derfor ekstremt vigtigt, at vi fortsat udvikler foreningen, ved at opsamle og forklare de udgående Round Tablere, at de med optagelse i Ex-table Danmark stadig vil kunne fastholde kontakten til sine gamle klubmedlemmer til de en dag har alderen til at blive Ex-Tabler.

Jeg føler mig privilegeret og stolt over, at kunne repræsentere jer i 2019/20.

De bedste hilsner

Per Bøje Hansen

Landsformand 2019/20