Distriktsmøder

Ex-Table Danmark er inddelt i 8 distrikter. Distriktsopbygningen er den helt samme, som vi kender den fra Round Table. Det er de samme tanker og grundidéer der ligger bag, og derfor er netop distriktsmødet også en naturlig del af tablerlivet i Ex-Table.

Det er på distriktsmøderne vi får mulighed for at netværke på tværs af klubberne. For at styrke netop dette netværk, for såvel de kluborganiserede som enkeltmedlemmer i Ex-Table Danmark, har vi besluttet at udvide med et Netværksmøde i efteråret, således at man i de enkelte distrikter har et fællesmøde i både efterårs- og forårssæsonen.